Nyheter

2017 - et kirkehistorisk merkeår

1. januar 2017 skjedde den største organisatoriske endringen av Den norske kirk...

Barnekor

Velkommen til Tasta og Vardeneset barnekor!

Digitale inn- og utmeldinger

Logg inn med bank-ID og sjekk din medlemsstatus!

Vardeneset kirke tar mCash

Betal fra mobilen, enten det er medlemskontingenten, offeret på søndag, en gave...

Knøttekor

Velkommen til  knøttekor! Onsdager i partallsuker kl 17.15  

Babysang

 Velkommen til babysang! Torsdager kl 10-12

Småbarnssang

Velkommen til småbarnssang! Onsdager i partallsuker kl 17.15

Kalender

Kontakt oss

Vardeneset menighet
Dusavikkrossen 26 
Postboks 201
4001 Stavanger
Konto: 3201.07.44430

Telefon: 51836680

vardeneset.menighet.stavanger@kirken.no
Kontakt til staben

KART til Vardeneset kirke
KART til Austre Åmøy kapell

Facebook

26. april 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Vardeneset menighet Powered by Agrando