Givertjeneste
Givertjeneste

Fast Givertjeneste til Vardeneset menighet

 
Du kan hjelpe Vardeneset menighet med en trygg økonomi.
 
Du kan velge mellom tre formål:
1.     Menighetsarbeid generelt
2.     Trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid
3.     Austre Åmøy
 
Hvordan komme i gang?
Fyll ut skjema for givertjeneste og returner den til menighetskontoret. Har du spørsmål, kontakt menighetskontoret tlf 51 83 66 80.
 
Enkeltgaver er også mulig!  
 
For 2016 gis det skattefritak på gaver inntil kr 25 000 pr år pr lønnsmottaker.
 
Menighetens konto er 3201 07 44430.
 
 
 Del denne artikkel på e-post