Trosopplæringsplan

Trosopplæringsplan og tiltaksliste for Vardeneset menighet
Trosopplæringen i Vardeneset menighet skjer i henhold til vår lokale Trosopplæringsplan. Denne planen er et bakgrunnsdokument som blant annet beskriver HVORFOR vi  driver trosopplæring slik vi gjør.
I tillegg har vi en oversikt over trosopplæringstiltak. Denne oversikten er et levende dokument, der tiltak kan forandres, byttes ut eller legges til. Målet er at vi etterhvert skal kunne tilby 315 timer trosopplæring til alle døpte i deres første 18 leveår.


Del denne artikkel på e-post