Valgresultat Vardeneset menighet
Valgresultat Vardeneset menighet

Resultatet av menighetsrådsvalget for Vardeneset menighet 2015 er klart!

Alle stemmer til menighetsrådsvalget i Vardeneset sokn er talt opp, og vårt nye menighetsråd er klart. Det avtroppende menighetsrådet sitter ut oktober, og det nye tar over fra november. En stor takk til alle kandidatene, og gratulerer til det nye menighetsrådet for Vardeneset menighet!

 

Faste medlemmer

1 Tormod Andreassen
2 Ina Stråtveit

3 Tobias Rosland Hebnes

4 Janken Camilla Sæbø

5 Heidi Therese Høiland Arnesen

6 Markus Silde

7 Gunnar Magnus Eidsvåg

8 Vegar Berglund Isachsen

 

Varamedlemmer

1. Egil Karlsen

2. Astri Lunde

3. Einar Johnsen

4. Gunn Kristin Vårvik Lien

5. Dorrit Vignes Isachsen

Øvrige som fikk stemmer
Wenche Torkelsen

 

Det var 695 som avla stemme til minst ett av valgene, 13 av disse var forhåndsstemmer. Dette gir en valgdeltakelse på 18%. Noen stemte bare på bispedømmeråd og noen bare på menighetsråd, men flertallet stemte ved begge valgene. Det ble avlagt 652 stemmer til Stavanger bispedømmeråd (17%), og 648 stemmer til Vardeneset menighetsråd (17%). Dette er en betydelig økning fra 2011, da valgdeltakelsen var på 12% totalt, med 10% til bispedømmeråd og 12% til menighetsråd. Den gang stemte alle til menighetsrådsvalget, mens noen lot være å stemme til bispedømmerådsvalget.

Til Vardeneset menighetsrådsvalg ble det innlevert 170 uretta stemmesedler, 472 retta stemmesedler, og seks stemmesedler ble forkastet. Det ble foretatt 8 endringer i manntallet der medlemmer som stod oppført som "ikke-medlem" erklærte at de er medlem og krevde manntallet endret. Det kom ikke inn innsigelser eller klager under valgtinget.


 
Del denne artikkel på e-post