Søndagsskolen
Søndagsskolen

Søndager ca kl 11.15

Vardeneset søndagsskole er for barn i alderen 0-13 år og er fordelt på to grupper; 0 til og med 1. klasse  og 2.-7.klasse.
0-6 års gruppa er nede på barnerommet (speilrommet) og 2.-7. kl gruppa er oppe i kirkestua.

Barna begynner sammen med de voksne inne på gudstjenesten som begynner kl.11, men etter en liten stund følger barna med bamsen ut til søndagsskolen, ca kl.11.15. 


Vi bruker norsk søndagsskoleforbund sitt opplegg som heter Sprell Levende. Sprell Levende har som målsetning om å få gi Jesus til barna.


Barna er det mest verdifulle vi har - derfor sørger vi for at de har det best mulig. Jesus er opptatt av barnas beste. Han tok dem på fanget, velsignet dem og sa at Guds rike hører barna til. På søndagsskolen vil barna få møte Jesus gjennom bibelfortellinger, gjennom sang og musikk, gjennom felleskap og gjennom lek og aktivitet.

Ta en tur til søndagsskolen - her er det plass for alle!

Datoer for høsten:

27. august

Hva er da et menneske?

3. september

Gud gir manna i ørkenen

10. september

De ti bud

17. september

Jesus hos Marta og Maria

24. september

Familiegudstjeneste med 4-årsbok

1. oktober

Jesus vekker opp Lasarus

8. oktober

Høstferie, ikke søndagsskole (Gudstj. i Tasta kirke)

15. oktober

Høstferie, ikke søndagsskole

22. oktober

Familiegudstjeneste- You Rock!

29. oktober

Skatten og perlen

5. november

Jesus og den lamme mannen

12. november

Ny himmel og ny jord

19. november

Guds rike og de små

26. november

Maria og Elisabeth + Jesus blir født

3. desember

Familiegudstjeneste, Lys Våken

10. desember

Ikke søndagsskole

17. desember

Ikke søndagsskole

24. desember

Julaftengudstjenester kl. 14.30 og 16Kontakt: 51 83 66 80

vardeneset.menighet.stavanger@kirken.no
Del denne artikkel på e-post