2-årsbok
2-årsbok

”MIN BÅT ER SÅ LITEN”
Invitasjon til å være med på en småbarnssang-samling.
 

Mål for tiltaket
Utvikle fellesskap for barn og familier i menigheten og lokalmiljøet, skape kontakpunkt mellom hjem og kirke, og gi foreldre verktøy til å praktisere tro i hjemmet.

Omfang
1 samling på 2 timer.
Del denne artikkel på e-post