4-årsbok
4-årsbok

GUDSTJENESTE MED UTDELING AV 4-ÅRSBIBEL
Også inkludert en eksklusiv samling kun for 4-åringene i forkant av Barnas Dag!

Mål for tiltaket
At barnet skal bli kjent og trygg i kirken. Gi barnet hjelp til bibellesning i hjemmet. Oppmuntre foreldrene til å ta barna med på kor, søndagsskole og familiesamling.

Omfang
2 samlinger på til sammen 5 timer.

Datoer for 2017: lørdag 23. september (Barnas Dag) og søndag 24. september
Del denne artikkel på e-post