2. kl. Juleverksted
2. kl. Juleverksted

JULEFROKOST MED JULEVERKSTED
 

Mål for tiltaket
La barnet og foreldrene bli kjente og trygge i kirken, og lære dem mer om hva den kristne julen og er.
Opprettholde et godt forhold mellom hjem og kirke, og oppmuntre foreldrene til å drive trosopplæring i hjemmet og til å ta barna sine med på søndagsskolen, kor og familiesamling.

Omfang
1 samling på til sammen 3 timer.

Dato: andre lørdag i desember. 2017: Lørdag 9. desember
Del denne artikkel på e-post