Vardeneset menighetsråd 2015-2019
Vardeneset menighetsråd 2015-2019

Rådet er valgt fra høsten 2015 til høsten 2019.

Faste medlemmer

Tormod Andreassen (leder)

Vegar Berglund Isachsen (nestleder)

Heidi Therese Høiland Arnesen (representant i fellesrådet)

Gunnar Magnus Eidsvåg

Egil Karlsen

Markus Silde

Ina Stråtveit

Janken Camilla Sæbø

 

Varamedlemmer:

Astri Lunde (permisjon til juni 2018)

Einar Johnsen

Gunn Kristin Vårvik Lien

Dorrit Vignes Isachsen

 

Tobias Rosland Hebnes har permisjon for studier i Trondheim

 

Vardeneset menighetsråds arbeidsutvalg (AU) 2018

Tormod Andreassen (leder)

Vegar Berglund Isachsen (nestleder)

Gunnar Magnus Eidsvåg (valgt AU-representant)

Ronald Mong (fung sokneprest)

Ola Ohm (fung daglig leder)
Del denne artikkel på e-post