Staben
Staben

Sokneprest (til og med januar 2018):
Ronald Mong 
tlf: 51836683

rm267 [a] kirken.no
 

Fung. daglig leder:
Ola Ohm
tlf: 51836690
oo343 [a] kirken.no

 

Diakoniarbeider og trosopplærer (vikar)
Torill Rosland
tlf: 51836692
epost: tr567 [a] kirken.no

 

Kantor:
Ubesatt.  Ola Ohm spiller til gudstjenester.

 

Kateket:
Ubesatt. Ta kontakt med Torill Rosland.

Barne- og ungdomsarbeider:
Vi har for tiden ingen Barne- og ungdomsarbeider.
Vi ønsker å øke givertjenesten slik at vi kan ansette igjen!

Programprodusent:
Andreas Borge Håmsø
tlf: 51836693
epost: ah748 [a] kirken.no

Vaktmester/kirketjener:
Håkon Meling
tlf: 51836685
epost: hm374 [a] kirken.no
Del denne artikkel på e-post