Besøk på døra
Besøk på døra

Besøk på døra på et år etter dåpen
Ca et år etter dåpen får barnet og foreldrene besøk av en frivillig i kirken som har med en liten gave, for tiden en spisebrikke.

Mål for tiltaket 

Skape kontakpunkt mellom hjem og kirke, og gi foreldre verktøy til å praktisere tro i hjemmet.
Del denne artikkel på e-post