Dåp

 

 

Velkommen til dåp.
I Den norske kirke kan man bli døpt uansett alder. Den som allerede er døpt med den kristne dåp (før utmelding, eller i et annet trossamfunn) vil ikke bli døpt igjen, men kan melde seg inn i Den norske kirke her.
Om dåpen står der mer om her og om valg av fadder her.


Valg av kirke til dåp 
Vi anbefaler at alle som sokner til Vardeneset menighet velger å la seg eller barnet døpe her. Det er flott når en menighet kan ta imot mennesker til dåp, og ved dåp og dåpssamtale knyttes det kontakt mellom menigheten og dåpsfamilien og den døpte. Hvis dere likevel ønsker dåp i annen kirke vil dåpssamtalen fortsatt finne sted her hos oss, det samme gjelder den videre oppfølging av dåpen.

Du kan finne menighet du sokner til her .

Forespørsel om dåp 
Når dåpen er i en av kirkene i Stavanger kan dette skje elektronisk her.
Det er også mulig å bestille dåp ved å ta kontakt med Kirkens Servicetorg på telefon 51 84 04 00.

Skal dåpen være i en kirke utenom Stavanger må dette meldes inn pr. telefon. Husk i slike tilfeller å først ha avklart dåpsdato med menighetskontoret der dåpen skal være. 
Ønskes dåp en annen dato enn det som kommer fram som tilgjengelig, ta kontakt med oss for å sjekke ut mulighet for det!
Bekreftelse av dåpsforespørselen mottas på epost eller sms 1-2 dager etter forespørselen er sendt.