Gravferd

Gravlundene 
Vardeneset menighet har ingen egen gravlund, og gravferd går derfor vanligvis fra et av gravkapellene i byen. Skulle dere likevel ønske å bruke Vardeneset kirke til gravferd, vil begravelsesbyrået være behjelpelig med informasjon og organisering.

Her finner du en oversikt over byens gravlunder med adresser (klikk på adressene, så får du frem kart). Videre finner du hvilken driftsleder som har ansvaret for de ulike gravlundene, samt mail og telefonnumre for å komme i kontakt med disse.