Alle rettigheter 2019 Vardeneset menighet

Kirkevalget 2019: Nominasjonskomiteens liste og supplerende nominasjon


Kirkevalget 2019 gjennomføres 8. og 9. septemeber, og det skal velges menighetsråd i alle sokn samt bispedømmeråd. I Vardeneset skal det velges 8 faste representanter og 5 vara til menighetsrådet.

 

Nominasjonskomiteens liste

30. april kl. 12 var fristen for nominasjonskomiteen å levere inn liste med kandidater til valget. Ved valg til menighetsråd i Vardeneset sokn er det én godkjent valgliste: Nominasjonskomiteens liste. Valget gjennomføres som flertallsvalg. Kandidatene er oppført i prioritert rekkefølge:

 1. Tormod Andreassen, 1977.
 2. Vegar Berglund Isachsen, 1986.
 3. Einar Johnsen, 1968.
 4. Borgny Tappel, 1952.
 5. Jan Inge Grude, 1992.
 6. Berly Gilje Holter, 1954.
 7. Bente Skåland Netland, 1962.
 8. Hogne Sønnesyn, 1957.
 9. Synnøve Berge, 1980.
 10. Åse Mæland Jacobsen, 1962.
 11. Arnt Walther Rosenberg, 1976.
 12. Wenche Torkelsen, 1949.

Mer utfyllende informasjon om kandidatene kommer.

 

Supplerende nominasjon

Ved valg til menighetsråd i Vardeneset sokn inneholder den godkjente valglisten for få kandidater. Det kunngjøres derfor mulighet for supplerende nominasjon. Supplerende nominasjon innebærer at fem stemmeberettigede medlemmer i soknet kan gå sammen om å fremme tilleggskandidater til valglisten. Daglig leder tar imot forslag på vegne av menighetsrådet.

Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være egenhendig underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Underskriftene skal være skrift på papir.

Forslaget til supplerende nominasjon skal ha følgende vedlegg:

 • En oversikt over kandidatenes fulle navn og fødselsdato.
 • En oversikt over fullt navn, fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på forslaget.
 • Dersom kandidaten ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i soknet når forslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.
 • Forslaget må ha en tillitsvalgt, se info under.

Valgstyret (Menighetsrådet) skal innen 7. juni i valgåret avgjøre om forslag om supplerende nominasjon skal godkjennes. Dersom forslaget til supplerende nominasjon ikke oppfyller reglenes krav, skal valgmyndighetene gjennom forhandlinger med forslagets tillitsvalgte forsøke å bringe forslaget i samsvar med reglene. Forslaget må derfor ha en tillitsvalgt som har myndighet til å forhandle på vegne av forslagsstillerne. Godkjent forslag settes nederst på den endelige valglisten. Rekkefølgen på de supplerte kandidater, hvis det er flere, avgjøres ved loddtrekning. Det må tydelig fremgå at de supplerte kandidater ikke er nominasjonskomiteens nederst prioriterte kandidater.

 

Kontakt:


Daglig leder
Torill Teigland Sødal
51836691
Send e-post

Tilbake