Alle rettigheter 2019 Vardeneset menighet

Menighetens årsmøte 2018


Årsmøtet avholdes rett etter gudstjenesten søndag 17. mars 2019.

 

På årsmøtet legges menighetens arbeid i 2018 frem, og regnskapet presenteres. Årsmeldingen kan du enten hente en utskrift av på kirketorget eller lese den her.

Saksliste:

  • Årsmeldinger for 2018, kommentarer og spørsmål
  • Regnskap for 2018 – ikke revidert
  • Eventuelt

Tilbake