Menighetsrådet


Rådet er valgt fra høsten 2015 til høsten 2019.

 

Vardeneset kirke

Faste medlemmer:
Tormod Andreassen (leder)
Vegar Berglund Isachsen (nestleder)
Heidi Therese Høiland Arnesen (representant i fellesrådet)
Gunnar Magnus Eidsvåg
Egil Karlsen
Ina Stråtveit
Janken Camilla Sæbø
Astri Lunde

Varamedlemmer:
Einar Johnsen
Gunn Kristin Vårvik Lien (permisjon ut perioden)
Dorrit Vignes Isachsen
Tobias Rosland Hebnes (har permisjon for studier i Trondheim)
Markus Silde (permisjon ut perioden)

Vardeneset menighetsråds arbeidsutvalg (AU) 2018:
Tormod Andreassen (leder)
Vegar Berglund Isachsen (nestleder)
Gunnar Magnus Eidsvåg (valgt AU-representant)
Marius Handegard Økland (sokneprest)
Torill Teigland Sødal (daglig leder)

Kontakt daglig leder dersom du ønsker menighetsrådspapirer.

Kontakt:


Daglig leder
Torill Teigland Sødal
51836691
Send e-post

Tilbake