Menighetsmøte i Austre Åmøy kapell


Mandag 21. januar kl 18 avholdes menighetsmøte i Austre Åmøy kapell. Bakgrunnen er at det initieres å endre soknegrensene for Vardeneset sokn, slik at Austre Åmøy flyttes over til Mosterøy sokn.

 

Endringen av soknegrensene henger sammen med sammenslåing av Stavanger, Rennesøy og Finnøy kommune. Kirkeloven §11 sier at Menighetsmøtet skal gis anledning til å uttale seg om endringer i grensene for sokn.
 
Saksliste:
1.       Godkjenning av innkalling og saksliste
2.       Valg av møteleder
3.       Valg av underskrivere av møteprotokoll
4.       Flytting av Austre Åmøy til Mosterøy sokn
5.       Eventuelt
 

Tilbake