Kontaktinformasjon


Vardeneset kirke

Telefon: 51 84 04 00
Epost: vardeneset.menighet.stavanger@kirken.no

Besøksadresse: Dusavikkrossen 26, 4029 Stavanger se kart

Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger

Daglig leder (permisjon)

Torill Teigland Sødal

51 84 04 00

99 22 50 64

Send e-post

Daglig leder (vikar)

Torill Rosland

51 84 04 00

90 73 49 67

Send e-post

Sokneprest (permisjon)

Marius Handegard Økland

51 84 04 00

93 65 94 23

Send e-post

Diakon

Solfrid Kjærvoll-Birkedal

51 84 04 00

92 43 10 82

Send e-post

Kapellan

Torbjørn Nedrebø

51 84 04 00

90 52 33 36

Send e-post

Menighetspedagog (permisjon)

Veronica Nysted Montgomery

51 84 04 00

98 00 61 05

Send e-post

Menighetspedagog (vikar)

Elisabeth Hauge Nordbø

51 84 04 00

92 46 49 87

Send e-post

Organist

Thomas Hovgaard

51 84 04 00

48 60 54 43

Send e-post

Vaktmester/Kirketjener (permisjon)

Håkon Meling

51 84 04 00

91 33 87 41

Send e-post