Kontaktinformasjon


Vardeneset kirke

Besøksadresse: Dusavikkrossen 26, 4029 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger
Telefon: 51 83 66 80

Epost: vardeneset.menighet.stavanger@kirken.no