Alle rettigheter 2018 Vardeneset menighet

Kontaktinformasjon


Vardeneset kirke

Besøksadresse: Dusavikkrossen 26, 4029 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger
Telefon: 51 83 66 80

Epost: vardeneset.menighet.stavanger@kirken.no

Ansatt

Sigurd Skjelsbæk

Send e-post

Daglig leder

Torill Teigland Sødal

51836690

Send e-post

Diakon

Solfrid Kjærvoll-Birkedal

51836694

Send e-post

Organist

Thomas Hovgaard

48605443

Send e-post

Sogneprest

Marius Handegard Økland

51836683

Send e-post

Trosopplærer

Torill Rosland

51836692

Send e-post

Vaktmester/Kirketjener

Håkon Meling

51 83 66 85

Send e-post