Årsmelding 2020 - menighetsmøte blir 21.mars


Her finner du menighetens årsmelding for 2020.

 

Menighetens årsmelding for 2020 kan du lese her.

 

Menighetens årsmøte blir 21.mars kl 1230 rett etter gudstjenesten i kirkerommet. Eventuelle tilbakemeldinger på årsmeldingen kan sendes til vardeneset.menighet.stavanger@kirken.no

Vi har lov til å være 80 i Vardeneset nå på arrangement og årsmøter/menighetsmøter, så derfor har vi møte fysisk i kirkerommet.

Vi følger smittevernreglene og får tilviste plasser og holder 2 metersregelen og spriter oss før møtet. 

Velkommen!!


Daglig leder
Torill Rosland
51836690 / 90734967
E post. tr567@kirken.no

 

Tilbake