Gudstjeneste i Vardeneset kirke


Gudstjeneste i Vardeneset kirke

 

 

 

 

 

VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE I VARDENESET KIRKE

Søndag 24. mai var første gang Vardeneset menighet kunne møtes fysisk til gudstjeneste i kirken etter at korona-pandemien rammet oss.

Det ble en fin gudstjeneste, der smitteverntiltakene ble overholdt slik vi har fått beskjed om.  Nå kan vi møtes igjen på:

søndag 31. mai kl. 11.00.

Etter gjeldende smittevernregler kan det bare være 50 deltakere tilstede på gudstjenesten, i tillegg til dem som medvirker. Kommer det flere, må de dessverre avvises, – så strengt er det. Vi får tenke at dette er en unntakstilstand, og at antallet vil kunne økes senere hvis smitten i befolkningen ikke øker.

Smittevernmyndighetene har lagt ned mye arbeid i å utarbeide gode rutiner for å hindre smittespredning. Gudstjenestebesøket skal være trygt for alle, og vi vil derfor informere litt om de tiltakene som dere vil møte når dere kommer til gudstjeneste. 

Renhold.
I forkant av gudstjenesten er kirken grundig rengjort. Alle berøringsflater er rengjort, og dere vil finne en flaske med desinfeksjonsmiddel (Antibac) ved inngangen. Alle må «sprite» hendene sine før de går inn i kirken.
 

Informasjon ved ankomst til kirken.
En person fra staben vil være tilstede ved inngangen og orientere om de tiltakene som gjelder for samlingen. I tillegg er det krav om at kirken skal føre liste med navn og telefonnummer på gudstjenestedeltakerne. Grunnen til dette er eventuell smittesporing. Denne listen skal slettes etter 10 dager.
Det vil også bli gitt en del informasjon i kunngjøringene i forkant av gudstjenesten, og ellers ved behov utover i gudstjenesten.
 

Plassering i kirken.
Kravet om 1 meters avstand gjelder også i gudstjenesten. Annenhver stolrad er derfor fjernet, og folk må plassere seg med 1 meters avstand i stolradene. Personer fra samme husstand kan sitte nær hverandre, men med 1 meters avstand til neste husstand.
 

Nattverd.

Nattverdsgjestene står rundt alterringen med 1 meters mellomrom.

Nattverd gjennomføres på en slik måte at det ikke er direkte kontakt mellom nattverdutdeler, brød/vin og deltakere.

Dette oppnås ved at det brukes enkeltbeger, og at brødet/oblaten legges i hvert beger. Deltakerne tar selv opp brødet og spiser. Deretter rekkes begeret frem, og en mottar vinen på vanlig måte.
 

Offer.
Det vil ikke bli sendt rundt offerposer. Det oppfordres til å bruke VIPPS, det står en person ved utgangen med offerpose, og der kan du gi din gave.
 
 
 

Salmebøker, lekesaker for barna, mm.
Bruk av salmebøker unngås. Vi bruker program-ark der alle salmene er trykket. Vi har også vært nødt til å fjerne bøker og tegnesaker for barna. Kanskje er det lurt at hver familie tar med seg egne ting til barna.
 

Det blir dessverre ikke kirkekaffe etter gudstjenesten.

 

Dette ble mye regler og forbud. Men vi håper og tror at mange gleder seg over at det endelig er mulig å treffes til gudstjeneste igjen, og at disse smitteverntiltakene er nødvendige for at alle skal kjenne seg trygge når de komme til gudstjeneste.

PS! ….og husk smittevernsreglene som gjelder hele tiden, også ved kirkebesøk:
• Vær hjemme hvis du har luftveis-symptomer.
• Hold avstand!
• Ha god håndhygiene.
• Host/nys i papirlommetørkle eller i armhulen.

 

Hjertelig velkommen!

 

 

 

Tilbake