Ungdomsklubben LAGET


LAGET avlyser fram til 13. April pga KORONA.

LAGET er ungdomsklubben i menigheten!

 

Vi samles annenhver fredag kveld (oddetallsuker) kl. 20-22.30, og har gøye aktiviteter, kiosk, spill, andakt og godt fellesskap! Åpent for alle fra 8. klasse.

Ungdomsklubben LAGET er knyttet til Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag 

Kontakt:


Diakon
Solfrid Kjærvoll-Birkedal
51836694
Send e-post

Tilbake