Givertjeneste


Fast givertjeneste til Vardeneset menighet

Vardeneset menighet er avhengige av frivillige gaver for å drive arbeidet vårt.

Vardeneset menighet er takknemlige for alle gaver. Du kan selv bestemme hva du ønsker å støtte. I nettbanken kan du ordne enkelt gaver eller faste overføringer til Vardeneset menighet. Dersom du ønsker at disse gavene skal gå til noe spesielt kan du merke overføringen(e) med det arbeidet vi driver, som du ønsker å støtte. Når det gjelder fast givertjeneste med avtalegiro trekk har vi 2 ulike formål:

1.            Menighetsarbeidet generelt

2.            Barne- og ungdomsarbeidet

Ta kontakt dersom du ønsker et skjema for givertjenesten, så kan vi sende det til deg.

Vi lanserer nå en ny nettbasert løsning der du selv kan administrere givertjenesten din. Gå inn på lenken nedenfor dersom du vil opprette fast givertjeneste. Første gang vil du bli bedt om å opprette en konto, følg instruksene. Neste gang er det mye enklere. Har du allerede avtalegiro, vil du automatisk komme inn i denne ordningen. gå inn på samme side om du vil gjøre endringer i din givertjeneste.: https://vardeneset.xledger.me/donations/new

Gaver på opp til 50 000 gir rett til skattefradrag. Det er derfor du får spørsmål om å oppgi personnummer. dette er helt trygt. 

Hvorfor være fast giver?

Givertjeneste er som ordet sier en tjeneste. I bibelen leser vi om tienden og viktigheten av å gi til fattige og til tjenesten ved guds hus. Det er særlig to element som blir understreket ved denne tjenesten. Det første er at det er noen som trenger den. Det er nød som trenger å avhjelpes. Derfor sender Vardeneset menighet videre endel av alle offer som vi tar inn i menigheten til andre organisasjoner. Mange av disse arbeider blant fattige og nødlidende. Det andre elementet som understrekes er at en regelmessig givertjeneste forandrer oss selv. Det er den mest effektive måten å bli løst fra grådighet og selvopptatthet. Den gir oss velsignelsen av å være med, å få se at det en selv bidrar med, avhjelper andres nød, skaper fellesskap og mening både for en selv og andre. Så tusen takk at du vil være med i dette tjenende fellesskapet.

 

Ta kontakt med: 


Torill Rosland

Daglig leder


51836690
tr567@kirken.no

 

Tilbake