12: You Rock!


7. klassingene inviteres til to dager med fokus på å mestre livet. 

 

Mål for tiltaket:
Utruste 12 og 13-åringene til å takle overganger i livet og henvise til hvordan troen, kirken og storsamfunnet kan være ressurser slike ganger

Dato for 2018: 20. 21. oktober

Tilbake