10: Give me 5!


Hver vår inviteres 5.-klassingene til Give Me 5! I løpet av fem samlinger og en gudstjeneste lærer de mer om bibelen, blir bedre kjent med kirken, og lager musikkvideo!

 

Datoer for 2020: 6., 13., 20. og 27. januar, og gudstjeneste 2. februar.

Mål for tiltaket
At barnet skal bli kjent med Bibelen og den røde tråden der, erfare at kirken er sitt hus, og kjenne trygghet og erfare å bli sett og hørt.

Omfang:
6 samlinger på til sammen 16 timer.

Her kan du se musikkvideoene vi har laget helt tilbake til 2007!

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake