Vikarer i Vardeneset menighet


Det er en god gjeng som jobber i Vardeneset menighet! På grunn av svangerskapspermisjoner blir det vikar for daglig leder og vikar innen trosopplæringen i skoleåret 2020/2021.

 

Torill Rosland og Elisabeth Hauge Nordbø

Torill Rosland blir Daglig leder fra 1. juli 2020 til 31. juli 2021, mens Torill Sødal er i svangerskapspermisjon. Torill Rosland er vanligvis fast ansatt som trosopplærer i menigheten og er godt kjent med både arbeidet, ungdommene og menigheten. Vi er takknemlige for at hun nå vil bruke sine evner og kompetanse som daglig leder. Planen er at hun går tilbake til stillingen som trosopplærer fra 1. august 2021.

Elisabeth Hauge Nordbø har vært ansatt som vikar for menighetspedagog siden januar 2020, da Veronica Nysted Montgomery er i svangerskapspermisjon. Etter planen kommer Veronica tilbake i midten av oktober 2020, og Elisabeth fortsetter som vikar innen trosopplæringen frem til juni 2021 (som vikar for Torill Rosland). Elisabeth bor på Finnøy og er utdannet adjunkt, har erfaring både som lærer og fra næringslivet. Hun er raskt blitt kjent med både ungdommene og menighetsarbeidet i Vardeneset. Vi er glad for at Elisabeth fortsetter i vikariat!

Tilbake