7: Julefrokost og Juleverksted


2. klassingene inviteres til Julefrokost og Juleverksted

 

Mål for tiltaket:
La barnet og foreldrene bli kjente og trygge i kirken, og lære dem mer om hva den kristne julen og er. Opprettholde et godt forhold mellom hjem og kirke, og oppmuntre foreldrene til å drive trosopplæring i hjemmet og til å ta barna sine med på søndagsskolen, kor og familiesamling.

Omfang:
1 samling på til sammen 3 timer.

Dato: andre lørdag i desember. 2020: 5. desember

Tilbake