2: Søndagskolefest sammen med 3 åringene og utdeling av 2-årsbok


Sauen som forsvant

Invitasjon til å være med på en sangsamling sammen med 3 åringene og få boken "Sauen som forsvant"

Mål for tiltaket:
Utvikle fellesskap for barn og familier i menigheten og lokalmiljøet, skape kontakpunkt mellom hjem og kirke, og gi foreldre verktøy til å praktisere tro i hjemmet.

Omfang
1 samling på 2 timer.

Tilbake