1: Besøk på døra


INNTIL VI FÅR NY BESKJED FRA KIRKEVERGEN KAN VI IKKE KOMME Å BESØKE DERE. 

Besøk på døra et år etter dåpen

Ca et år etter dåpen får barnet og foreldrene besøk av en frivillig i kirken som har med en liten gave, for tiden en spisebrikke.

Mål for tiltaket:

Skape kontakpunkt mellom hjem og kirke, og gi foreldre verktøy til å praktisere tro i hjemmet.

Tilbake