Søndagsskolen


 

 

Vardeneset søndagsskole er for barn i alderen 0-13 år og er fordelt på to grupper; 0 til og med 1. klasse  og 2.-7.klasse.

0-6 års gruppa er nede på barnerommet (speilrommet) og 2.-7. kl gruppa er oppe i grupperommet.

Barna begynner sammen med de voksne inne på gudstjenesten som begynner kl.11, men etter en liten stund følger barna med bamsen ut til søndagsskolen, ca kl.11.15. 

Vi bruker norsk søndagsskoleforbund sitt opplegg som heter Sprell Levende. Sprell Levende har som målsetning om å få gi Jesus til barna.

Barna er det mest verdifulle vi har - derfor sørger vi for at de har det best mulig. Jesus er opptatt av barnas beste. Han tok dem på fanget, velsignet dem og sa at Guds rike hører barna til. På søndagsskolen vil barna få møte Jesus gjennom bibelfortellinger, gjennom sang og musikk, gjennom felleskap og gjennom lek og aktivitet.

Ta en tur til søndagsskolen - her er det plass for alle!

Datoer for høsten 2023:

20.08

27.08

03.09

17.09

01.10

22.10

29.10

05.11

12.11

19.11

26.11

Kontakt:

Daglig leder
Torill Rosland
90734967
E post: tr567@kirken.no

Menighetspedagog

Elisabeth Hauge Nordbø
922 41 268
E post: en773@kirken.no

 

Tilbake