Månedens salme


SEPTEMBER

 

842 Dypt heller året i sin gang

 

Dypt heller året i sin gang,
nå ødes eng og lund;
farvel med all din lyst og sang,
du korte sommerstund!

Snart sukker vinterstormens røst:
Alt visner og forgår!
La visne kun, jeg vet den trøst,
som like fullt består.

La solen korte av sin vei
og natten vokse til.
Guds veldes arm forkortes ei,
hans visdom fór ei vild.

La gulne hvert et blad på kvist,
la falme alle strå,
Guds kjærlighet jeg vet for visst
omskiftes ikke så.

Jeg vet hvor gleden har sitt hjem
når øde mark står hvit:
Guds frydekor fra Betlehem
forstummer ingen tid.

Jeg vet hvor håpet grønnes da
når all ting falmer her:
Min Frelsers tre på Golgata
en evig krone bær.

La synke kun med løvets fall
hver markens blomst i rad,
min tro på ham bevare skal
sitt friske hjerteblad.

Han lover meg en evig vår
tross vinterstorm og død;
for livet frem av graven går
som Kristus gjennombrøt.

«Dypt heller året i sin gang» er skrevet av den norske prest og salmedikter Caspar Johannes Boye som bodde hele livet sitt i Danmark. Han var i kraft av sin poetiske og blomstrende stil en fetert predikant. Teksten gjennomløper både årstider og kirkens høydepunkter, utenom vers 1 konsekvent med de første to linjene i versene som beskriver naturen, og de neste to med et religiøst tilsvar. Over for alt det, der visner og forgår, står det, der er urokkelig: Guds velde og Guds kjærlighet, som åpenbarer seg i julebudskapet og i korset på Golgata, der kommer til å stå som treet, der aldri visner. Salmen ender med løftet om en evig vår takket være Kristus’ oppstandelse fra de døde.

Opprinnelig er det 8 vers, men bare 6 av de er tatt med i Den norske salmebok.

Interessant er det å se hvilken melodi som vanligvis hører til. I Danmark har det alle dager vært brukt en tradisjonell harmonisert melodi fra 1600-tallet av Johan Crüger, eller i enkelte tilfeller N. W. Gade sin sterke melodi til «Utrust deg, helt fra Golgata». Begge kan høres her:

https://www.dendanskesalmebogonline.dk/salme/732/515/1

I Den norske salmebok er det imidlertid valgt en melodi av en annen kjent dansk komponist, nemlig Carl Nielsen. Denne melodien hører egentlig til salme 180 «Min Jesus, lat mitt hjarta få», men gir et fint og mer inderlig preg til «Dypt heller året i sin gang» i forhold til den nøytrale melodi av Grüger og den pasjonerte av Gade.

Lytt til melodien her og sammenlign med de to andre:

https://www.youtube.com/watch?v=p8POp4S-V4U

 

Tilbake