Alle rettigheter 2019 Vardeneset menighet

Gravferd


 

Døden er en sikker utgang på dette livet. Det er også en stor overgang, og ofte en krevende tid for de som blir igjen. Kirken ønsker å hjelpe de sørgende gjennom denne tiden.

De nærmeste pårørende er ansvarlige for gravferden. Det vanligste er at pårørende kontakter et begravelsesbyrå som tar seg av det praktiske. 

Klikk her for å søke etter begravelsesbyrå i Stavanger på Google.

Du finner mer informasjon om begravelser og gravplasser i Stavanger på kirken.stavanger.no/Gravlundene

Les mer på kirken.no/gravferd

Tilbake