SALMEKVELD


DET EVIGE LIV – BILDER OG SYMBOLER I NORSK SALMEBOK.

Dette er temaet for salmekvelden i Vardeneset kirke torsdag 22. oktober kl. 19:00 med Thomas Hovgaard, Vardeneset kirkekor og Arild Vøllestad.

 

Om det evige liv kan vi ikke ha vanlig rasjonell viten, vi er henvist til bilder og symboler. For et par år siden gikk jeg gjennom hele Norsk Salmebok på jakt etter slike, og det gav rikt utbytte.

Salmekvelden 22. oktober vil foregå på den måten at jeg gir en innføring i bakgrunnen til ni utvalgte salmer. Som forsamlingen enten lytter til, eller er med og synger. Med oss har vi også Vardeneset kirkekor og organist Thomas Hovgaard. Disse ni salmer spenner fra Svein Ellingsen og Edvard Hoem til Trygve Bjerkrheim og Hans Adolph Brorson.

Innimellom leser jeg langsomt og meditativt korte sitater om temaet fra en mengde høyst forskjellige salmer fra alle epoker i kirkehistorien.

Det er mitt håp at salmekvelden kan bli en reise i kristent språk og læreinnhold. Men fremfor alt håper jeg at den kan få sjelesørgerisk betydning.

 

Arild Vøllestad

Tilbake