Påsketidshilsen


Livet vant...på tross av!

 

Livet vant...på tross av!

 

Byen er delvis nedstengt, og de fleste av oss er nok grundig lei av hele koronaen. Da kunne det jo passet seg med et litt neddempet og melankolsk budskap fra presten. Men nettopp nå, når vi kanskje strever med å finne tegn på oppmuntring i hverdagen, så ønsker jeg å komme med et gledesbudskap. Siden jeg ikke selv er noen stor sanger, legger jeg ikke ut noen filmsnutt av meg selv som synger, men jeg kan henvise til salmeboken. Der finner vi en sang skrevet av Eivind Skeie som heter «Livet vant, dets navn er Jesus» (Norsk salmebok 2013, Nr. 207).

Selv om vi ikke fikk feiret Jesu oppstandelse i fulle kirker denne påsken, så har påsken blitt markert på forskjellig vis. Påskefeiringen ble ikke slik vi hadde ønsket, men påskens realiteter er like fult like gyldige. Og, påskens budskap er nettopp et på tross av budskap.

Den opprinnelige jødiske påsken, som markerte utgangen av Egypt for det jødiske folket skjedde på tross av Farao og egypternes motstand.

Noen dager etter at Jesus ble henrettet på korset, så fortsatte allikevel Jesus og disiplene å 

spre evangeliet om Guds rike. Ved Jesu oppstandelse fra de døde tredje dag, så trosset han alle forsøk på å stoppe gledesbudskapet fra Gud. Det kan ikke bli stort mer på tross av enn det.

Derfor kan vi også i år frimodig, og med glede leve i påskens gledesbudskap om at «Livet vant dets navn er Jesus, Halleluja!» Ikke fordi det ytre sett, ser ut til å være altfor stor grunn til å feire akkurat nå, men fordi Gud virker på tross av.

Vi tror ikke fordi livet alltid smiler til oss, og ikke fordi livet alltid er lett, men vi tror fordi Gud gjennom Jesus Kristus har overvunnet dødskreftene og det onde. Derfor kan vi frimodig synge videre «Hva er murer, hva er graver...Han er med oss alle dager».

Og, grunnlaget for denne gleden er nettopp ikke hva vi får til eller ikke (i disse koronatider), men det vi synger om i siste vers: «Jesus døde for oss alle...Vi skal leve for hverandre...Jesus oppstod. Så skal vi....oppstå til et evig liv. Halleluja!

 

Her er linken til Oslo domkors innspilling av «Livet vant, dets navn er Jesus»:

 

https://www.youtube.com/watch?v=qPVivPrBjmM

 

 

Her er teksten:

 

 

«Livet vant dets navn er Jesus»

 

1. Livet vant, dets navn er Jesus. Halleluja.

Han var død, men se han lever. Halleluja.

Dødens porter åpner han, halleluja,

viser vei til livets land. Halleluja.

 

2. Hva er murer, hva er graver? Halleluja.

Han er med oss alle dager. Halleluja.

Én er Herren, én vår tro. Halleluja.

Ett er brødet på hans bord. Halleluja.

 

3. Brødet brytes, vinen deles, halleluja,

for at vi ved tro skal leve. Halleluja.

Av vår hyrde, sterk og god, halleluja,

får vi liv og overflod. Halleluja.

 

4. Jesus døde for oss alle. Halleluja.

Vi skal leve for hverandre. Halleluja.

Jesus oppstod. Så skal vi, halleluja,

oppstå til et evig liv. Halleluja.

 

Lytt til denne, syng med og les teksten som står øverst her.

 

 

 

 

 

Påsketidshilsen fra

 

Torbjørn Nedrebø

Prestevikar

 

Tilbake