Hverdagsprat om tro, Tasta bydelshus


Annen hver onsdag (partallsuker) møtes vi i Tasta bydelshus for en uformell prat om hverdagen, troen og tvilen. Alle er hjertelig velkomne, uavhengig av kirketilhørighet. Diakon eller prest innleder til samtale, vi synger litt sammen og avslutter med lunsj.

Onsdag 15. desember kl. 13.00 samles vi til julemiddag; med tradisjonell julemat og gode bidragsytere. HUSK PÅMELDING!

Et samarbeid mellom Skipper Worse, Tasta menighet og Vardeneset menighet.

 

25. august: Tasta menighet

8. september: Vardeneset menighet

22. september: Tasta menighet

6. oktober: Vardeneset menighet

20. oktober: Tasta menighet

3. november: Vardeneset menighet

17. november: Tasta menighet

1. desember: Vardeneset menighet

15. desember: Julemiddag kl. 13.00 (påmelding!) Tasta menighet

Tilbake