Vardeneset Menighetsråd 2019-2023


Her er resultatet av hvem som ble valgt inn i menighetsrådet i Vardeneset for perioden 2019-2023.

 

Kirkevalget 2019 er overstått, og resultatet for Vardeneset menighetsråd er klart. Listen er i synkende rekkefølge i forhold til antall stemmer. Det nye menighetsrådet trer inn fra 1. november 2019 og konstituerer seg selv i første møte.

Faste medlemmer:

 1. Tormod Andreassen (leder)
 2. Bente Skåland Netland
 3. Jan Inge Grude (vara til Fellesrådet)
 4. Vegar Berglund Isachsen (nestleder)
 5. Einar Johnsen 
 6. Borgny Tappel (AU-medlem)
 7. Synnøve Høines Berge 
 8. Hogne Sønnesyn (representant til Fellesrådet)

 

Varamedlemmer:

 1. Berly Gilje Holter 
 2. Åse Mæland Jacobsen 
 3. Arnt Walther Rosenberg 
 4. Wenche Torkelsen 

 

På www.kirkevalget.no publiseres resultatene fra alle menighetsråd samt foreløpige tall til bispedømmeråd torsdag 12. september. Tallene fra bispedømmeråd har da ikke med personstemmer og slengere, det kommer senere.

 

Ta vel imot det nye menighetsrådet - og takk for at dere bruker deres tid og engasjement for lokalmenigheten!

 

Kontakt:


Daglig leder
Torill Teigland Sødal
51836691
Send e-post

 

Tilbake