Normal hverdag med økt beredskap i kirken


Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00. Dette gjelder også i Vardeneset kirke!

 

Smittevernveilederen for Den norske kirke avvikles fra samme tidspunkt. Alle kirkens arrangementer og aktiviteter kan gjennomføres som normalt før pandemien. Det vil ikke lenger være smittevernfaglige begrensninger på vår drift.

Fra lørdag 25.9 kl 16.00 er det normal virksomhet i kirken, slik vi hadde før pandemien.

Fra dette klokkeslettet er det ikke lenger avstandskrav (med meteren), dermed heller ikke antallsbegrensinger i rommene. Det blir også slutt på kravet om å registrere tilstedeværende på egne lister.

 

Fortsatt skal vil ha håndsprit lett tilgjengelig i våre bygg, slik at vi kan ivareta god hygiene.

Syke skal holde seg hjemme. Personer med koronasmitte skal fortsatt være isolert.

Tilbake