Middag for voksne


Kåseri om Seladons sørgelige forlis av Geir Magne Sande.

Vi spiser deilig middag sammen i godt fellesskap.

Deretter har Geir Magne Sande kåseri for oss om Seladons sørgelige forlis. 13 mann der vågnede fra de døde. Han begynner med Byhaugen om Dåsa John. 

Videre spiser vi dessert og kake.

Til slutt har vi en liten utlodning.

Tid: Torsdag 5. oktober, kl 13.00-15.00

Sted: Kirkestuen i Vardeneset kirke

Meny: Biff stroganov

Pris 150 kr

Påmelding til diakon Mona Kristin Eidsvåg på telefon 92237940

 

Tilbake