Regnbuebønner i fastetiden


Regnbuebønner i Fastetiden.
Du kan be en bønn for hver uke i fastetiden

Regnbuebønner
I regnbuekalenderen er det én regnbuefarge med tilhørende bønn og historie for hver uke i fastetiden.
Gjennom syv uker tennes de regnbuefargede lysene ett for ett, til hele regnbuen lyser. Nedenfor er de 7 forskjellige bønnene:
KJÆRLIGHET
Fra og med fastelavnssøndag
FORANDRING
Fra og med 1. søndag i fastetiden
RETTFERDIGHET
Fra og med 2. søndag i fastetiden
HÅP
Fra og med 3. søndag i fastetiden
VANN
Fra og med Maria budskapsdag
FELLESSKAP
Fra og med 4. søndag i fastetiden
DEN STILLE UKE
Fra og med palmesøndag¨

Disse regnbuebønnene er et ledd i Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp.
I Vardeneset kirke har vi satt opp lys i kirkerommet og på kirketorget. Og det vil bli tent et lys i regnbuens farger i 7 uker fra 11. februar til 24.april.
Fasteaksjonen er 19. mars 1730 - 1930. Da kommer bøssebærerne, konfirmantene våre, på dørene rundt i Vardeneset sokn.
Ta godt i mot dem!

Tilbake