SALMEKVELD


Tirsdag 24. mai kl. 19:30 er det Salmekveld med Arild Vøllestad og kirkekoret

SALMER FRA OLDKIRKEN TIL I DAG – ULIKE TROSUTTRYKK

Arild Vøllestad vil sammen med organist Thomas Hovgaard og Vardeneset kirkekor ta for seg salmer fra ulike epoker i kirkens lange historie. Fra den eldste salme i Norsk Salmebok («Folkefrelsar til oss kom») til og med Svein Ellingsen fra vår tid. Hvilken tidsalder en salme stammer fra, har ganske mye å si for tekstinnholdet, og bevissthet om dette kan lette forståelsen.

Salmekvelden vil bestå av orientering om de utvalgte salmene, fellessang og korsang. Varighet ca 90 minutter.

Velkommen! Gratis adgang

Tilbake

Del