Nyansatte i Vardeneset menighet


Vardeneset menighet har ansatt ny daglig leder og ny diakon, og fra høsten får vi en ettåring i 50% stilling.

«Alt til sin tid» er et uttrykk vi ofte bruker, og som det ligger mye sant i. Torill Teigland Sødal fratrer nå rollen som Daglig leder i Vardeneset menighet. Hun begynte i staben 1. februar 2018, og nå går ferden videre som prosjektleder i Stavanger kommune.

«Nå er min etappe ferdig, og stafettpinnen går videre til ny daglig leder: Torill Rosland!», sa Sødal på gudstjenesten i Vardeneset 22. mai. «Det er godt å overlate roret til ei som kjenner menigheten så godt som Torill Rosland.»

 

Vi har også ansatt ny diakon i 100% stilling. Mona Kristin Eidsvåg begynner hos oss 13. juni, og vi gleder oss til å få henne med på laget.

Høsten 2022 begynner også Emilie Johnsen i 50% stilling som ettåring. Hun skal studere 50% på VID og ha 50% praksis i Vardeneset menighet. Emilie sine arbeidsoppgaver vil i stor grad være knyttet til barn og ungdom.

 

Vær med å be for staben i menigheten vår, og ta godt imot dem når du treffer dem neste gang.

Tilbake

Del