Julegaveaksjon


Julegaveaksjonen 2023

Vil du bidra til at julehøytiden blir litt lettere for noen naboer i Tasta og Vardeneset?

Alti Tasta , Tasta frivilligsentral og Tasta og Vardeneset menigheter samarbeider om Julegaveaksjonen i kommunedelen vår. I år har vi slått oss på lag med Vardenes Skole, etter at vi ble kjent med at rektor Kirsti Birkevold har startet gratisbutikk på skolen for å motvirke økende barnefattigdom.

Vi samler inn penger via vipps eller bankoverføring og omgjør dette til gavekort som deles ut på Vardenes skole. Den 6. og den 13. desember har skolens nye gratisbutikk kveldsåpent fra 15:00 til 18:00. Ønsket er å la mennesker i en vanskelig situasjon, komme hit og hente seg gavekort for å hjelpe på en økonomisk vanskelig tid, i tillegg til å kunne skaffe seg det som gratisbutikken har i hyllene sine. Dette tilbudet strekker seg til alle i Tasta og Vardeneset bydel, og ikke bare til de som går på Vardenes skole. Vi har bedt barnehager, skoler og flere andre virksomheter om å spre tilbudet til de som trenger det. Ønsket vårt er å bidra til å gjøre julen lettere for våre naboer som står i en vanskelig situasjon i disse dager, enten man er enslig forsørger, arbeidsledig, rentene har spist opp lønna, eller kommer fra andre vanskelige kår. Kjenner du noen som faller inn under disse kategoriene, så tips dem om denne julegaveaksjonen!

På Alti Tasta kan du også levere nye klær eller leker (innpakket og merket med omtrent alder) under juletreet. Og om noen har lyst til å strikke, så er dette også hjertelig velkommen! Varene gis til gratisbutikken på Vardenes skole. Dette er en felles aksjon fra Alti Tasta, Tasta frivilligsentral, Tasta kirke og Vardeneset kirke. Dere kan gjerne ta kontakt med frivilligsentralen eller kirkene om det er spørsmål.

Birte Wiinberg, birte.wiinberg@llholding.no; 996 10 125

Eva-Maria Gärtner, eva-maria.gartner@stavanger.kommune.no, 469 25 212

Anniken Meling, AM948@kirken.no, 920 21 970

Mona Kristin Eidsvåg, ME526@kirken.no, 922 37 940

Du kan gi din støtte til mennesker i en vanskelig situasjon via vipps eller bankoverføring

Vippsnr: 113940 - Tasta Menighet /Julegaveaksjonen

Kontonr: 3230 23 42503 Merk overføringen med «Julegaveaksjon»

Aksjonsperiode: 7. nov til 12. desember

Gavekortene vil være tilgjengelig 6. desember og 13. desember, kl. 15:00 til 18:00 på Vardenes skole.

Om butikken på Vardenes skole, har Aftenbladet skrevet dette:

• Rektor Kirsti Birkevold ved Vardenes skole i Stavanger har opprettet en gratisbutikk på skolen for å motvirke økende barnefattigdom.

• Butikken tilbyr utstyr som barneklær og skolesekker, og er laget for å hjelpe elever som ikke har råd til nødvendige gjenstander.

• Ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet levde 10,3% av barn i Stavanger i fattigdom i 2021, opp fra 5,7% i 2013.

• Initiativet er beskrevet som "kreativt" og en lavterskelløsning av skolesjef Jørn Pedersen, som sier skolen skal gi elevene et likeverdig utgangspunkt, uavhengig av økonomisk situasjon.

Tilbake