Flygelfond


Hjelp oss med å finansiere det nye fantastiske flygelet vårt

Visste du, at du kan gi et lite beløp automatisk hver måned til flygelfonden? Bare opprett en fast overføring i banken din til konto 3201 07 44430 og merk det «flygelfond».

Hvis 25 personer bidrar med 200 kr. i måneden, så har vi nådd målet vårt innen 2 år!!

Det er selvfølgelig også mulig fortsatt å gi med Vipps: #758206

På kirketorget er satt opp denne krukke, som viser hvor langt vi har kommet. Takk til alle som hjelper oss med å få den fylt 😃

Tilbake