Vardeneset menighet og koronavirus


Vardeneset menighet arbeider i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, Stavanger kommune og Stavanger kirkelige fellesråd angående situasjonen rundt koronaviruset (corona, covid-19). ALLE arrangement i kirken er AVLYST til og med 26. mars!

 

Viktig informasjon! (oppdatert 12.03 kl. 17.25)

ALLE ARRANGEMENT I VARDENESET KIRKE ER AVLYST I PERIODEN 12.03-26.03!

Konstituert preses i Bispemøtet Atle Sommerfeldt og direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen ber alle menigheter i Den norske kirke avlyse planlagte Gudstjenester og annen organisert aktivitet i kirkene og på menighetshus. Dette gjelder i første omgang fra og med 12. mars kl. 18.00 til og med 26. mars.

Les mer på kirken.no

Kirken i Stavanger holder seg løpende oppdatert når det gjelder Korona-viruset og følger helsemyndighetenes råd. På våre arrangementer anbefaler vi at håndhilsing droppes, at alle er påpasselige når det gjelder hoste/nysing, og at det brukes antibac. Dersom du er i karantene, skal denne overholdes, og dersom du tror du er smittebærer, skal du ikke fysisk delta i fellesskap.

Vardeneset menighet arbeider i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, Stavanger kommune og Stavanger kirkelige fellesråd angående situasjonen rundt koronaviruset (corona, covid-19). Alle arrangement som samler mellom 50 og 500 mennesker skal forhåndsgodkjennes av kommunen, og vi skal ha en risikovurdering på arrangementet. Det betyr at vi setter stopp på 50 personer på åpne arrangement.

Her er en liste over hvordan våre samlingspunkter er berørt:

 • Gudstjeneste søndag 15. mars kl. 11: AVLYST. Kirken er åpen for lystenning og bønn kl. 11-13. Det blir ingen kirkekaffe.
 • Gudstjeneste søndag 22. mars kl. 11: AVLYST. Kirken er åpen for lystenning og bønn kl. 11-13. Det blir ingen kirkekaffe.
 • Konfirmantsamling torsdag 12. mars kl. 15 og 26. mars kl. 15: Konfirmantsamlingen er AVLYST. Vi avventer situasjonen og ser om det blir muligheter for fotografering på et senere tidspunkt.
 • Laget fredag 13. mars kl. 20: AVLYST.
 • Vardeneset barnekor mandag 16. mars kl. 17: AVLYST.
 • Formiddagskirkering tirsdag 17. mars kl. 11: AVLYST
 • Hverdagsprat om tro, Tasta bydelshus, onsdag 18. mars kl. 12: AVLYST
 • Misjonsdag for 9-åringer 18. mars kl. 14: AVLYST.
 • Knøttekoret onsdag 18. mars kl. 17: AVLYST.
 • Familiemiddag fredag 20. mars kl.17: AVLYST.
 • Follow me-konferansen 20.-22. mars: UTSATT. Det jobbes med ny dato.
 • Menighetens årsmøte søndag 22. mars kl. 12.15: UTSATT på ubestemt tid. Ny dato kommer.
 • Blomsterhilsener til jubilanter og hilsen på døra til 1-åringer gjennomføres ikke på nåværende tidspunkt.
 • Helt førsteklasses, tirsdager kl. 14.30-16: AVLYST tirsdag 17.03 og tirsdag 24. mars. Førsteklassingene inviteres ikke til gudstjeneste søndag 29. mars.
 • Åpen kirke, onsdag 18.03 og 25.03 kl. 18.30-19.30: AVLYST

 

Sokneprest, daglig leder og menighetsrådsleder tar løpende vurderinger for Vardeneset menighet i forhold til situasjonen rundt koronaviruset.

Som kirke tilstreber vi å gjennomføre dåpshandlinger. Berørte vil bli kontaktet av sokneprest. Pr. 12.03 har biskop bestemt at begravelser gjennomføres kun med de nærmeste pårørende, av hensyn til sårbare grupper.

 

Se også artikkel fra Stavanger bispedømme: Kirken og koronaviruset 

 

Kontakt:


Daglig leder
Torill Teigland Sødal
51836691
Send e-post

 

Tilbake