Konfirmasjon


KONFIRMASJONSDATOER I VARDENESET KIRKE 2023-2027

Kofirmasjonsdatoer framover er:

2024: 4. og 5. mai

2025: 3. og 4. mai

2026: 2. og 3. mai

2027 1. og 2. mai

Tilbake