5: Kirkevandring


Kirkevandring i Tasta kirke 

 

Vi samarbeider med Tasta kirke om en kirkevandring for 5 åringene med kveldsmat. Det er i november ( dato blir lagt ut når den er bestemt)

Tilbake