5: Kirkevandring


Kirkevandring i Tasta kirke

 

Vi samarbeider med Tasta kirke om en kirkevandring med kveldsmat.

Tilbake