Vardeneset menighet og koronavirus


Vardeneset menighet arbeider i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, Stavanger kommune og Stavanger kirkelige fellesråd angående situasjonen rundt koronaviruset (corona, covid-19). 

 

 

 

 

Viktig informasjon! (oppdatert 07.04.2021. kl.11.00)

Smittevernråd og regler for Stavanger som gjelder fra 25. mars. Det har kommet endringer i smittevernveilederen og har følgende punkter som er mest aktuelle for oss i kirkene i Stavanger: 

Fra 25. mars  er den nasjonale covid-19-forskriften endret. Endringene medfører at:

Nå er alle fysiske gudstjenester fra 28.03-11.04 avlyst!

Dette er veldig synd, vi hadde håpet i det lengste at det skulle være mulig å arrangere gudstjenester denne påsken.  

Her er de vigtigste punktene:

 1. Avlys alle gudstjenester (ute og inne) frem til 12.04.
 2. Avklar med brudepar/foreldre angående bestilte vielse og dåpsgudstjenester. Dåpsgudstjenester og vielser kan gjennomføres med nye antallsbegrensinger om ønskelig.
 3. Begravelser og bisettelser skal gjennomføres, men med nye antallsbegrensinger (maksimum 50 deltakere).
 4. Utleie av kirkens lokaler til private sammenkomster (minnesamvær, familieselskap, bursdagsfeiring, vennefest, dåpsfest el lign)  kan ikke gjennomfører
 5. Avstandskravet er økt fra 1 meter til 2 meter.
 6. Avlyse alle arrangement fram til 12. april.

 

Disse reglene gjelder fortsatt:

 • Voksne over 20 år har forbud mot organiserte idretts- og fritidsaktiviteter innendørs. Utendørs idretts- og fritidsaktiviteter er tillatt for voksne over 20 år. Maksimal gruppestørrelse er ti personer. Avstandskrav skal overholdes.  
 • Unge under 20 år kan drive organiserte idretts- og fritidsaktiviteter inne og ute. Inne er maksimal gruppestørrelse på ti personer. Ingen gruppebegrensning ute.           

Det er forbudt å arrangere eller delta i organiserte idretts- og fritidsaktiviteter innendørs for voksne fra og med 20 år. Det er forbudt å arrangere eller delta i idretts- og fritidsaktiviteter innendørs for barn og unge under 20 år i grupper på mer enn 10 personer.  Det er forbudt å arrangere eller delta i idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for voksne over 20 år i grupper på mer enn 10 personer.  Selv om antallet deltakere ikke overstiger lovlige gruppestørrelser som nevnt i første og annet ledd, er det forbudt å arrangere eller delta i idretts- eller fritidsaktiviteter hvor avstandskrav ikke overholdes. Dersom flere grupper som nevnt i første og annet ledd utøver slik aktivitet samtidig på samme sted, skal det ikke være kontakt mellom gruppene.  Det er forbudt å arrangere eller delta i kamper, stevner, idrettsarrangementer og lignende for alle aldersgrupper

Her er de vigtigste punktene:

 1. Avlys alle gudstjenester (ute og inne) frem til 12.04.
 2. Avklar med brudepar/foreldre angående bestilte vielse og dåpsgudstjenester. Dåpsgudstjenester og vielser kan gjennomføres med nye antallsbegrensinger om ønskelig.
 3. Begravelser og bisettelser skal gjennomføres, men med nye antallsbegrensinger (maksimum 50 deltakere).
 4. Utleie av kirkens lokaler til private sammenkomster (minnesamvær, familieselskap, bursdagsfeiring, vennefest, dåpsfest el lign)  kan ikke gjennomfører

Vi håper at dette kan få smitten ned og at alle har en optimisme for framtiden og at ting vil bli bra.

PS! ….og husk smittevernsreglene som gjelder hele tiden:


• Vær hjemme hvis du har luftveis-symptomer.
• Hold avstand!
• Ha god håndhygiene.
• Host/nys i papirlommetørkle eller i armhulen.

Andre fellesskap

Kirkene i Stavanger følger nasjonale råd og pålegg fra Folkehelseinstituttet og regjeringen, samt fra Den norske Kirke og Stavanger kommune.

 

Vi er tilgjengelige for samtaler!

Vardeneset kirke er delvis stengt, men alle ansatte i menigheten er åpne for kontakt.

Hvis du trenger noen å snakke med, ta kontakt med en av de ansatte i Vardeneset menighet:

 • Torill Rosland (daglig leder): mob.: 907 34 967
 • Marius H. Økland (sokneprest): mob.: 936 59 423 (Permisjon fra 8. mars ril 8 august)
 • Torbjørn Nedrebø (vikar for sokneprest til 8. august) mob : 905 23 336
 • Elisabeth H. Nordbø (menighetspedagog): mob.: 924 64 987
 • Solfrid K. Birkedal ( barne og ungdomsdiakon) mob. : 92431082

Se artikkelen om at vi er tilgjengelige for samtale

 

Sokneprest, daglig leder og menighetsrådsleder tar løpende vurderinger for Vardeneset menighet i forhold til situasjonen rundt koronaviruset.

 

 

Kontakt:

Daglig leder
Torill Rosland
90734967 og på kontoret 51836690
E post: tr567@kirken.no

Tilbake