Vardeneset menighet og koronavirus


Vardeneset menighet arbeider i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, Stavanger kommune og Stavanger kirkelige fellesråd angående situasjonen rundt koronaviruset (corona, covid-19). Kirken er derfor stengt for allmennheten og vi kan ikke ha vanlige arrangement i kirken til og med 15. juni. Denne perioden kan bli forlenget.

 

Viktig informasjon! (oppdatert 29.05.20 kl. 09.00)

Vardeneset kirke er stengt for publikum, og vi kan ikke ha ordinære arrangement i perioden 12. mars - 15. juni. Denne perioden kan bli forlenget.

De siste ukene har vårt hverdagsliv endret seg drastisk på grunn av koronaviruset og smittevernhensyn. Vi har ikke kunnet samles til gudstjenestefellesskapet og bønn i kirken, korene har ikke kunnet møtes til øvelser og vi må tenke annerledes om hvordan vi er sammen.

Alle i staben i Vardeneset menighet har sittet  på hjemmekontor, og jeg er imponert over kreativiteten og endringskapasiteten de viser i forhold til å tenke nytt om hvordan vi har vært kirke i denne situasjonen. I denne artikkelen finner du en oversikt over viktig informasjon fra nå 29.mai.

Nå kan staben velge om de vil være på kontoret i kirken eller hjemmekontor, bare vi er flinke med rengjøringsrutinene etter de retningslinjer som foreligger.

 

 

Gudstjenester

Søndag 24. mai var første gang Vardeneset menighet kunne møtes fysisk til gudstjeneste i kirken etter at korona-pandemien rammet oss.

Det ble en fin gudstjeneste, der smitteverntiltakene ble overholdt slik vi har fått beskjed om.  Nå kan vi møtes igjen på:

søndag 31. mai kl. 11.00.

Etter gjeldende smittevernregler kan det bare være 50 deltakere tilstede på gudstjenesten, i tillegg til dem som medvirker. Kommer det flere, må de dessverre avvises, – så strengt er det. Vi får tenke at dette er en unntakstilstand, og at antallet vil kunne økes senere hvis smitten i befolkningen ikke øker.

PS! ….og husk smittevernsreglene som gjelder hele tiden, også ved kirkebesøk:
• Vær hjemme hvis du har luftveis-symptomer.
• Hold avstand!
• Ha god håndhygiene.
• Host/nys i papirlommetørkle eller i armhulen.

Andre fellesskap

Kirkene i Stavanger følger nasjonale råd og pålegg fra Folkehelseinstituttet og regjeringen, samt fra Den norske Kirke og Stavanger kommune. Kirkene vil være stengt for publikum til og med 15. juni. På nåværende tidspunkt vet vi ikke når vi kan samles som normalt igjen.

 

Stavanger bispedømme legger daglig ut "ord for dagen" skrevet av kirkeansatte i hele bispedømmet.

Se oversikt over digitale fellesskap på kirken.no

 

Vi er tilgjengelige for samtaler!

Vardeneset kirke er stengt, men alle ansatte i menigheten har hjemmekontor og er åpne for kontakt.

Hvis du trenger noen å snakke med, ta kontakt med en av de ansatte i Vardeneset menighet:

  • Torill Rosland (trosopplærer): mob.: 907 34 967
  • Marius H. Økland (sokneprest): mob.: 936 59 423
  • Solfrid Kjærvoll-Birkedal (diakonimedarb.): mob.: 924 31 082
  • Elisabeth H. Nordbø (menighetspedagog): mob.: 924 64 987

Se artikkelen om at vi er tilgjengelige for samtale

 

Praktisk hjelp

Menigheten tilbyr også praktisk hjelp til å handle matvarer for personer som er i karentene. Les mer om det her.

 

Digital bønnekrukke

Fellesskap er viktig, også bønnefellesskap. Kjenner du at det er vanskelig å be alene? Kjenner du at det «hoper seg litt opp» med bekymringer? Vi inviterer til en digital bønnekrukke. Det er vanskelig å gjøre den anonym, men diakonen har taushetsplikt og vil be for alle bønneemner og bekymringer som kommer inn, enten på mail; sk292@kirken.no eller på sms/telefon 92431082. Du vil få en bekreftelse på mottatt bønneemne. Ønsker du også noen å prate med, så gir du selv beskjed om det. Det er makt i de foldede hender!

 

Sokneprest, daglig leder og menighetsrådsleder tar løpende vurderinger for Vardeneset menighet i forhold til situasjonen rundt koronaviruset.

Som kirke tilstreber vi å gjennomføre dåpshandlinger, men kun med et begrenset antall deltakere tilstede. Berørte vil bli kontaktet av sokneprest. Begravelser gjennomføres kun med de nærmeste pårørende, av hensyn til sårbare grupper.

 

Kontakt:


Daglig leder
Torill Teigland Sødal
99225064
Send e-post

Tilbake