Vardeneset menighet og koronavirus


Vardeneset menighet arbeider i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, Stavanger kommune og Stavanger kirkelige fellesråd angående situasjonen rundt koronaviruset (corona, covid-19). 

 

 

 

 

Viktig informasjon! (oppdatert 24.01.2021. kl.20.00)

Smittevernråd og regler for Stavanger som gjelder fra natt til lørdag 23. januar til og med 8. februar 2021 og har følgende punkter som er mest aktuelle for oss i kirkene i Stavanger: .   

  • Voksne over 20 år har forbud mot organiserte idretts- og fritidsaktiviteter innendørs. Utendørs idretts- og fritidsaktiviteter er tillatt for voksne over 20 år. Maksimal gruppestørrelse er ti personer. Avstandskrav skal overholdes.  
  • Unge under 20 år kan drive organiserte idretts- og fritidsaktiviteter inne og ute. Inne er maksimal gruppestørrelse på ti personer. Ingen gruppebegrensning ute.
  • Maksimalt fem personer kan samles på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. 

(den nye forskrift, har følgende endret tekst)

§ 11 Forbud mot idretts- og fritidsaktiviteter            

Det er forbudt å arrangere eller delta i organiserte idretts- og fritidsaktiviteter innendørs for voksne fra og med 20 år. Det er forbudt å arrangere eller delta i idretts- og fritidsaktiviteter innendørs for barn og unge under 20 år i grupper på mer enn 10 personer.  Det er forbudt å arrangere eller delta i idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for voksne over 20 år i grupper på mer enn 10 personer.  Selv om antallet deltakere ikke overstiger lovlige gruppestørrelser som nevnt i første og annet ledd, er det forbudt å arrangere eller delta i idretts- eller fritidsaktiviteter hvor avstandskrav ikke overholdes. Dersom flere grupper som nevnt i første og annet ledd utøver slik aktivitet samtidig på samme sted, skal det ikke være kontakt mellom gruppene.  Det er forbudt å arrangere eller delta i kamper, stevner, idrettsarrangementer og lignende for alle aldersgrupper

 

 

Kirkelige handlinger (Gudstjenester, dåpsgudstjenester, vielser, ) forståes som arrangement og ikke som «fritidsaktivitet».

Korøvelser, samlinger for barn og unge, inkludert konfirmasjonsundervisning faller inn under begrepet «fritidsaktivitet. Det gjør også samlinger i råd og utvalg.
Fritidsaktiviteter kan gjennomføres inne for barn- og unge med en maksimal gruppestørrelse på 10 personer. Det er ikke anledning for voksne for tilsvarende samlinger i Stavanger.

For arrangementer er tallet 10 på antall deltakere. Begravelser/bisettelser har tallet 50 som antall deltakere.

 

ltak/arrangementer/samlinger/øvelser/klubber/etc. etc. må utsettes.

  1. Unntaksvis kan små enkeltsamlinger eller seremonier med inntil ti deltakere gjennomføres når man lokalt vurderer at det er nødvendig (for eksempel dåp, vigsel, diakonale tiltak/sjelesorg, innspilling av digital gudstjeneste o.l.).
  2. Viktigere enn noen gang er at kirken er diakonal.så ta kontakt hvis dere trenger noen å snakke med i denne tiden. Borgny Tappel som er med i Menighetsrådet kan være en dere kan ringe til å ha en samtale med hvis dere trenger noen å snakke med. Telefonnr: 91777016.


"På grunn av de nye retningslinjene for smittevern vil det være endringer i programmet fremover. Noe blir avlyst, og noe blir gjennomført med begrenset antall deltakere. Følg med her på nettsiden og på kalenderen vår for oppdatert informasjon.

Hensikten med regjerningens innstramninger er å redusere smitte. Innstramningene skjer ved å få ned sosial kontakt og mobilitet. Her lokalt kan vi være maks 10 deltakere på gudstjenester nå fordi kirken ikke har fastmonterte stoler. 

 

Håper dere bevarer optimismen framover og at 2021 blir et godt år. 

 

 

 

PS! ….og husk smittevernsreglene som gjelder hele tiden, også ved kirkebesøk:
• Vær hjemme hvis du har luftveis-symptomer.
• Hold avstand!
• Ha god håndhygiene.
• Host/nys i papirlommetørkle eller i armhulen.

Andre fellesskap

Kirkene i Stavanger følger nasjonale råd og pålegg fra Folkehelseinstituttet og regjeringen, samt fra Den norske Kirke og Stavanger kommune.

 

Vi er tilgjengelige for samtaler!

Vardeneset kirke er delvis stengt, men alle ansatte i menigheten er åpne for kontakt.

Hvis du trenger noen å snakke med, ta kontakt med en av de ansatte i Vardeneset menighet:

  • Torill Rosland (daglig leder): mob.: 907 34 967
  • Marius H. Økland (sokneprest): mob.: 936 59 423
  • Elisabeth H. Nordbø (menighetspedagog): mob.: 924 64 987
  • Solfrid K. Birkedal ( barne og ungdomsdiakon) mob. : 92431082

Se artikkelen om at vi er tilgjengelige for samtale

 

Sokneprest, daglig leder og menighetsrådsleder tar løpende vurderinger for Vardeneset menighet i forhold til situasjonen rundt koronaviruset.

 

 

Kontakt:

Daglig leder
Torill Rosland
90734967 og på kontoret 51836690
E post: tr567@kirken.no

Tilbake