Vardeneset menighet og koronavirus


Vardeneset menighet arbeider i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, Stavanger kommune og Stavanger kirkelige fellesråd angående situasjonen rundt koronaviruset (corona, covid-19). Kirken er nå åpnet for gudstjenester og i Vardeneset er det plass til 120 personer og opptil 170 med kirketorg og galleriet.

 

Viktig informasjon! (oppdatert 08.09.2020 kl. 17.00)

 Nå er staben stort sett på kontoret i kirken og vi er flinke med rengjøringsrutinene etter de retningslinjer som foreligger.

 

 

Gudstjenester

Vi er ett hakk nærmere normalen, og kan nå samles opptil 120 mennesker i Vardeneset kirke (170 dersom vi åpner på kirketorget). Det gledes!

Søndag13 september skal Marius H Økland forrette, Vardeneset kirkekor deltar i gudstjenesten. Det er utdeling av 4 års bok og det blir nattverd.

Vi er fortsatt forpliktet på å ha oversikt over hvem som har vært tilstede på arrangement, og oppbevare listen i 10 dager. Fra og med søndag 21. juni innførte  vi at folk kan ha med lapp med navn/telefonnummer, evt skrive lappen i kirken.

PS! ….og husk smittevernsreglene som gjelder hele tiden, også ved kirkebesøk:
• Vær hjemme hvis du har luftveis-symptomer.
• Hold avstand!
• Ha god håndhygiene.
• Host/nys i papirlommetørkle eller i armhulen.

Andre fellesskap

Kirkene i Stavanger følger nasjonale råd og pålegg fra Folkehelseinstituttet og regjeringen, samt fra Den norske Kirke og Stavanger kommune.

 

Stavanger bispedømme legger daglig ut "ord for dagen" skrevet av kirkeansatte i hele bispedømmet.

Se oversikt over digitale fellesskap på kirken.no

 

Vi er tilgjengelige for samtaler!

Vardeneset kirke er delvis stengt, men alle ansatte i menigheten er åpne for kontakt.

Hvis du trenger noen å snakke med, ta kontakt med en av de ansatte i Vardeneset menighet:

  • Torill Rosland (trosopplærer): mob.: 907 34 967
  • Marius H. Økland (sokneprest): mob.: 936 59 423
  • Solfrid Kjærvoll-Birkedal (diakonimedarb.): mob.: 924 31 082
  • Elisabeth H. Nordbø (menighetspedagog): mob.: 924 64 987

Se artikkelen om at vi er tilgjengelige for samtale

 

 

 

Digital bønnekrukke

Fellesskap er viktig, også bønnefellesskap. Kjenner du at det er vanskelig å be alene? Kjenner du at det «hoper seg litt opp» med bekymringer? Vi inviterer til en digital bønnekrukke. Det er vanskelig å gjøre den anonym, men diakonen har taushetsplikt og vil be for alle bønneemner og bekymringer som kommer inn, enten på mail; sk292@kirken.no eller på sms/telefon 92431082. Du vil få en bekreftelse på mottatt bønneemne. Ønsker du også noen å prate med, så gir du selv beskjed om det. Det er makt i de foldede hender!

 

Sokneprest, daglig leder og menighetsrådsleder tar løpende vurderinger for Vardeneset menighet i forhold til situasjonen rundt koronaviruset.

Nå kan vi ha dåp i den ordinære gudstjenesten, med inntil 120 tilstede.Berørte vil bli kontaktet av sokneprest. Begravelser kan og gjennomføres med inntil 120 tilstede ( med 50 ekstra på kirketorget og galleriet)

 

Kontakt:

Daglig leder
Torill Rosland
90734967 og på kontoret 51836690
E post: tr567@kirken.no

Tilbake