Vardeneset menighet og koronavirus


Vardeneset menighet arbeider i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet, Stavanger kommune og Stavanger kirkelige fellesråd angående situasjonen rundt koronaviruset (corona, covid-19). Kirken er nå åpnet for gudstjenester og i Vardeneset er det plass til 120 personer og opptil 170 med kirketorg og galleriet.

 

Viktig informasjon! (oppdatert 13.10.2020 kl. 17.00)

 

Gudstjenester

Vi er ett hakk nærmere normalen, og kan nå samles opptil 120 mennesker i Vardeneset kirke (170 dersom vi åpner på kirketorget). Det gledes!

Søndag 18.oktober skal Per Arne Tengesdal forrette, Thomas Hovgaard er organist og det blir nattverd.

Vi er fortsatt forpliktet på å ha oversikt over hvem som har vært tilstede på arrangement, og oppbevare listen i 10 dager. Fra og med søndag 21. juni innførte  vi at folk kan ha med lapp med navn/telefonnummer, evt skrive lappen i kirken.

PS! ….og husk smittevernsreglene som gjelder hele tiden, også ved kirkebesøk:
• Vær hjemme hvis du har luftveis-symptomer.
• Hold avstand!
• Ha god håndhygiene.
• Host/nys i papirlommetørkle eller i armhulen.

Andre fellesskap

Kirkene i Stavanger følger nasjonale råd og pålegg fra Folkehelseinstituttet og regjeringen, samt fra Den norske Kirke og Stavanger kommune.

 

Stavanger bispedømme legger daglig ut "ord for dagen" skrevet av kirkeansatte i hele bispedømmet.

Se oversikt over digitale fellesskap på kirken.no

 

Vi er tilgjengelige for samtaler!

Vardeneset kirke er delvis stengt, men alle ansatte i menigheten er åpne for kontakt.

Hvis du trenger noen å snakke med, ta kontakt med en av de ansatte i Vardeneset menighet:

  • Torill Rosland (trosopplærer): mob.: 907 34 967
  • Marius H. Økland (sokneprest): mob.: 936 59 423
  • Solfrid Kjærvoll-Birkedal (diakonimedarb.): mob.: 924 31 082
  • Elisabeth H. Nordbø (menighetspedagog): mob.: 924 64 987

Se artikkelen om at vi er tilgjengelige for samtale

 

 

 

Digital bønnekrukke

Fellesskap er viktig, også bønnefellesskap. Kjenner du at det er vanskelig å be alene? Kjenner du at det «hoper seg litt opp» med bekymringer? Vi inviterer til en digital bønnekrukke. Det er vanskelig å gjøre den anonym, men diakonen har taushetsplikt og vil be for alle bønneemner og bekymringer som kommer inn, enten på mail; sk292@kirken.no eller på sms/telefon 92431082. Du vil få en bekreftelse på mottatt bønneemne. Ønsker du også noen å prate med, så gir du selv beskjed om det. Det er makt i de foldede hender!

 

Sokneprest, daglig leder og menighetsrådsleder tar løpende vurderinger for Vardeneset menighet i forhold til situasjonen rundt koronaviruset.

Nå kan vi ha dåp i den ordinære gudstjenesten, med inntil 120 tilstede.Berørte vil bli kontaktet av sokneprest. Begravelser kan og gjennomføres med inntil 120 tilstede ( med 50 ekstra på kirketorget og galleriet)

 

Kontakt:

Daglig leder
Torill Rosland
90734967 og på kontoret 51836690
E post: tr567@kirken.no

Tilbake