Kirkeklokkene


Hvorfor ringer kirkeklokkene?

 

Foto: Tamas Albertszki

Bispemøtet og kirkerådets arbeidsutvalg anbefaler at man lokalt ringer helgen inn i 5-10 minutter lørdager kl. 17, som et tegn på kirkelig nærvær og forbønn. Dette gjelder helt til unntakstilstanden vi står i nå er over. Derfor kommer kirkeklokkene i Vardeneset kirke til å kime hver lørdag kl. 17.00-17.05

Tilbake