Husfellesskap


Vil du være med i husfellesskap? 

Et husfellesskap er en gruppe med 6- 10 personer. Man samles hjemme hos hverandre med jevne mellomrom og samtaler om liv og tro. Opplegget i gruppene kan variere, noen følger et studieopplegg, noen leser og snakker om søndagens bibeltekst, noen har bønnefellesskap, og noen har størst fokus på det sosiale samværet. Når en er samlet i mindre grupper, som f. eks i husfelleskap, er det lettere å bli bedre kjent med andre i menigheten. Kunne dette være noe for deg? Ta gjerne kontakt!


Kontakt:

Mona Kristin Eidsvåg, diakon

Mailadresse: me526@kirken.no

Tlf: 92237940

Tilbake