Husfellesskap


Et husfellesskap er en gruppe mennesker i noenlunde samme alder og situasjon, som samles hjemme hos hverandre med jevne mellomrom.

Opplegget i gruppene kan variere, noen følger et studieopplegg, noen leser og snakker om søndagens bibeltekst, noen har bønnefellesskap, og noen har størst fokus på det sosiale samværet.


Kontakt:

Elisabath Hauge Nordbø menighetspedagog

Tlf: 92241268

mail: en773@kirken.no

Tilbake

Del